Gongong

En type slaginstrument brukt til å varsle. Brukt i overført betydning, «reddet av gongongen»; reddet i siste liten. Grunnbetydning: At en bokser som ligger nede for telling blir reddet av at gongongen signaliserer slutten på omgangen. «På den forestående partikongressen skulle oppgjøret komme. Men [Stalin] ble reddet av gongongen.» – Harald Skjønsberg. Kommer via engelsk ‘gong-gong’, reduplikasjon av malayisk lydord ‘gong’.

Artefakt

Gjenstand som er laget av mennesker, kunstprodukt; til forskjell fra naturlige gjenstander. Substantivering av latin ‘arte factum’; gjort ved håndverk.

Fjernsyn

Elektrisk system for overføring av levende bilder med lyd. Kortord for fjernsynsapparat. Egentlig ‘det å se langt’ eller å ha et ‘vidt perspektiv’. Beslektet med ‘clairvoyance’; klarsyn. «Jeg sanser som i fjernsyn vestens vide hvetesletter» – Herman Wildenvey.

Husgeråd

Ting, gjenstander, redskaper som er nødvendige i et hjem, særlig kjøkkenutstyr. «Her stod hulter til bulter alskens husgeraad og saker, som var hentet ned fra loftet» – Bernt Lie, Mot Overmagt, 1907. Fra lavtysk av ‘gerad’; midler, forråd.

Ruskomsnusk

Rotete blanding, sammensurium. Eksempel: «Et ruskomsnusk av melodier». Også et tvilsomt, uhederlig saksforhold, eller en rett sammenblandet av forskjellige matrester som egentlig ikke hører sammen.

Gjevt

Høyt ansett, godt likt, verdifullt, fremragende, stas. Fra norrønt ‘gæfr’; behagelig, tjenlig. Grunnbetydning ‘tjenlig til gave’ eller ‘som gir gaver’.

Programhelt

Person som står oppført som utøver/deltaker i idrett, underholdningsarrangement eller annet, men som ikke møter opp. «Stevnet ble en del amputert ved at programheltene opererte i stor stil» – Stavanger Aftenblad, 1971.

Slabbedask

Doven, frekk og uoppdragen person, slask, slubbert. Etter engelsk dialekt ‘slabdash’: uvøren, slurvet, impulsiv person.

Vrøvl

Tøv, vås, tåpelig/meningsløs prat/påstand. «Sludder og vrøvl». Fra dansk vrøvle, jf. eldre dansk wreffuel, vrøvl, grunnbetydning ‘bringe i uorden, sammenfiltre’.

Mukke

Gjøre innvendinger, protestere, vise mishag ved misfornøyd mumling. «Ta imot ordrer uten å mukke». Trolig fra nedertysk mucken; snakke med halvåpen munn.

Vederstyggelig

Skremmende, farlig, avskyelig, fælt, stygt, motbydelig, frastøtende. «Et vederstyggelig syn». Av foreldet vederstygge, ‘føle avsky’, avledet av gammeldansk wederstyggæ.

Trudelutt

Enkel og lystig melodi. «Ennu før niklokken var forstummet hørtes en trudilutt over byen» – Kristian Kristiansen, 1960. Kommer muligens fra svensk trudelutt.

Nobelt

Edelt, fint, høysinnet, fornemt, elegant. «Hun er et nobelt menneske». Gjennom fransk, fra latin ‘nobilis’; kjent, berømt, adelig.

Nøkkelbarn

Barn som etter skolen kommer hjem til låst dør fordi foreldre/foresatte er borte på arbeid, og som derfor har nøkkel til hjemmet. Via svensk nyckelbarn fra tysk Schlüsselkind.

Gremmes

Refleksivt: Ergre seg, føle seg flau eller pinlig berørt. Å gremme: Volde følelse av bitterhet eller nagende sorg; «Det syntes at græmme ham meget» (fra Markens Grøde). Av norrønt ‘gremjast’, avledet av ‘gramr’: sint, ond.

Bjørnetjeneste

Velment, men uheldig hjelp som blir mest til skade. «Gjøre noen en bjørnetjeneste». Etter Jean de La Fontaines fabel om bjørnen som skulle jage bort en flue av sin herres nese, men som i stedet knuste hodet hans.

Henrykt

Begeistret, glad, opprømt. Av henrykke, grunnbetydning ‘rykke bort’/’bortrykkelse’.

Sjaber

Ussel, skral, dårlig kvalitet, dårlig form, dårlig helse, uopplagt. Fra nederlandsk schabberig, schabbig; beslektet med shabby. Grunnbetydning: skabbete.

Fortærende

Drepende, ergerlig, harmelig, irriterende, e.l: «Det er fortærende å tenke på». Som adverb, brukt forsterkende: «En kan bli så fortærende sint». Fra middelnedertysk ‘vorteren’.

Snodig

Rar, pussig, merkelig, morsom, fornøyelig. «En snodig fyr» / «Det var snodig at vi skulle treffes her». Fra norrønt ‘snúðigr’; rask, kvikk.

Back to Top