Lumpen

Sjofel, smålig, nedrig. Etter tysk ‘lumpig’, avledet av ‘Lump’; fillete person, sjofel person. «Løgn, det er jo noget lumpent det» – Gunnar Heiberg, Samlede dramatiske verker, 1917.

Back to Top