Yngling

Ung gutt eller svært ung mann, mellom barnealder og voksen alder. Brukes også muntlig om begge kjønn. Etter tysk ‘Jüngling’. “En endnu ikke fuldt udviklet yngling på nitten år” – Henrik Ibsen, “Kejser og Galilæer”, 1873.

Skriv kommentar

Back to Top