Yngling

Ung gutt eller svært ung mann, mellom barnealder og voksen alder. Brukes også muntlig om begge kjønn. Etter tysk ‘Jüngling’. «En endnu ikke fuldt udviklet yngling på nitten år» – Henrik Ibsen, «Kejser og Galilæer», 1873.

Back to Top