Viv

Hustru, kone, kvinne. Ofte brukt poetisk eller spøkefullt. Av norrønt ‘víf’; opphavlig trolig ‘innsvøpt’, beslektet med ‘vifte’. «Fæst dig en fager ungmø til viv» – Henrik Ibsen, «Gildet på Solhaug», 1883.

Back to Top