Drakonisk

Uvanlig streng, umenneskelig, hard, uforsonlig. Avledet av gresk ‘drakon’; drage. Etter den greske lovgiveren Drakon, kjent for sin strenge lovgivning for Athen 621 f.Kr. «Likevel har Trump straffet landet med drakoniske sanksjoner [..]» – Dagbladets Morten Strand, 2019.

Back to Top