Artianer

Person som skal opp til artium. Populært kalt russ. Avledet av (examen) artium med suffikset -aner. «Jeg læser [..] norsk paa Heltbergs skole med artianere» – Bjørnstjerne Bjørnson, Gro-tid, 1921.

Back to Top