Artianer

Person som skal opp til artium. Populært kalt russ. Avledet av (examen) artium med suffikset -aner. “Jeg læser [..] norsk paa Heltbergs skole med artianere” – Bjørnstjerne Bjørnson, Gro-tid, 1921.

Skriv kommentar