Langmodig

Tålmodig, overbærende. En som lenge finner seg i feil eller urett. Også langtekkelig. Av middelnedertysk ‘lankmodich’, jf. tysk ‘langmütig’. «Du er like bestemt paa forhaand som altid og like langmodig naar det kommer til stykket» – Kristian Elster, «Av Skyggernes Slekt», 1919.

Back to Top