Huslyd

Familie, husstand. Annet ledd, ‘lyd’; av norrønt ‘lýðr’, ‘ljôðr’; folk. Beslektet med tysk, flertall; ‘Leute’. Samling mennesker, flokk; kirkelyd, møtelyd, huslyd.

Back to Top