Antimakassar

Tøystykke til å henge over stolrygger for å verne mot fett fra håret. Fortsatt i bruk i togvogner, hos flyselskaper og helseinstitusjoner anno 2018. Fra engelsk av ‘macassar’, en slags hårolje fra byen Makasar på Sulawesi.

Brønnpisser

En som forgifter en (politisk) debatt ved usaklige beskyldninger mot motparten. Tidligere brukt om en person som i nattas mulm og mørke pissa i brønnene til de han ikke likte, og dermed ødela drikkevannet.

Rabagast

Fra fransk, etter skuespillet “Rabagas” (1872) av V. Sardou. Vidløftig, fandenivoldsk person. Villstyring.

Døgenikt

Fra lavtysk av dögen ‘duge’ og nichts ‘ingenting’. Doven og udugelig person.

Spøtt

Samme opphav som spytt. ‘(Ikke) det spøtt’ eller ‘(ikke) et spøtt’ er vanlige uttrykk. Betyr det samme som ‘(ikke) et/det grann’.

Sporenstreks

Etter tysk, egentlig ‘i full galopp’, av eldre tysk Spornstreich ‘hogg med sporene’. Direkte, øyeblikkelig.

Kukelure

Gjennom lavtysk, fra nederlandsk koekeloeren: ‘sitte innestengt, lure, speide’. Sitte stille og gruble.

Visvas

Av eldre dansk hvase ‘våse’. Sludder, vrøvl, tøv.

Paff

Adjektiv: Fullstendig overrasket, forbløffet.

Brillefin

Ja, det står faktisk i ordboka. Betydning: svært fin.

Sjofel

Gjennom tysk, fra hebraisk sjafal ‘lav’. Slem, ufin, simpel.