Galimatias

Sludder, tullprat, tøv, galskap, vanvidd. Fra fransk ‘galimatias’: Meningsløst snakk. Til grunn ligger nylatin ‘galli’, hane, og gresk ‘matheia’, kunnskap: En hanes kunnskap. Uttrykket brukes også på engelsk, spansk og portugisisk. Brukes dessuten ofte feilaktig som galematias på norsk.

Eksempel: «Dette er det rene galimatias!»

«Å nej, men så hold da op med slig galimatias.» (Amalie Skram, «Lucie», 1888)
«Galimatias! – kom det morskt irettesettende fra en såte svart hår bak skranken.» (Finn Alnæs, «Restdjevelens karneval», 1992)
«Man vil stadig fastholde det galimatias at mennesket ikke opdager kjønnslivet før andre oplyser det om det.» (Aksel Sandemose, «En flyktning krysser sitt spor», 1933)

 

Duks

Fra latin dux: ‘fører’. Flinkeste elev i en klasse.

Nonsens

Fra engelsk, av latin non- og sensus ‘fornuft’. Tøv, vrøvl, vås, meningsløst.

Bølle

Fra dansk: Bøllemose i København var tilholdssted for gutter som drev ramp. De ble fort kalt ‘bøller’. Var de veldig unge, het det ‘bøllefrø’. Være rå og brutal, oppføre seg bøllete.

Blues

Verb. Norrønt ‘blýgjast’. Samme opphav som ‘blyges’. Å føle skam: «Jeg blues ved tanken.» Lite brukt, men finnes igjen i uttrykk som bluferdighet og ublu.

Fiffig

Fra tysk. Lurt, smart, snedig. ‘Fiffig knep’, ‘fiffig påfunn’.

Hytte

Verb, kanskje fra norrønt ‘hóta’, true. Fra tysk betyr det verne, beskytte, akte seg. Brukt som å ‘hytte med neven’ eller ‘hytte skinnet’.

Gemal

…eller gemalinne. Fra tysk, egentlig ‘person som er bundet ved overenskomst’. Ektemann/hustru.

Dusement

Fra fransk av ‘doux’ (mild). I nynorskordboka: Dusemang. I dårlig humør, ute av form, uvel.

Lirumlarum

Fra tysk, egentlig interjeksjon, etterligning av lyden fra en lirekasse. Meningsløs, forstyrrende eller kjedelig musikk eller tale.

Snavle

Snakke på en brummende eller utydelig måte.

Nifs

Jamfør norrønt nefsa ‘tukte/refse’. Uhyggelig, skremmende. ‘Det var nifst med den ulykken / en nifs opplevelse’.

Slabberas

Av verbet å slabbe: Søle/slafse. Sammenkomst der en drikker særlig kaffe eller te og snakker sammen. Særlig brukt som kaffeslabberas: Kaffeselskap.

Stiltre

Av dialektalt stiltre ‘stylte’, egentlig ‘gå på stive bein’. Refleksivt: Å gå varsomt, liste (seg), stiltre seg ut av rommet.

Dilettant

Fra italiensk av dilettare ‘glede (seg), nyte’, egentlig ‘en som nyter’. Person som dyrker en kunst eller et fag som hobby. Brukes også nedsettende som at man fusker i et fag.

Bajas

Klovn/narr. Av ordet ‘bajazzo’. Bajazzo er betegnelse for en komisk person i italienske folkekomedier som falt inn i de andres dialog med improviserte, morsomme replikker.

Ublu

Av foreldet blu ‘unnselig’. Grovt ubeskjeden, skamløs.

Fusentast

Trolig av fus og fantast. Person som handler overilt.

Pappenheimer

Trofast tilhenger. Kommer fra tysk; en soldat under grev Pappenheim i trettiårskrigen. I uttrykket ‘kjenne sine pappenheimere’: Kjenne sine folk og vite hva en kan vente av dem.

Back to Top