Dusement

Fra fransk av ‘doux’ (mild). I nynorskordboka: Dusemang. I dårlig humør, ute av form, uvel.

Lirumlarum

Fra tysk, egentlig interjeksjon, etterligning av lyden fra en lirekasse. Meningsløs, forstyrrende eller kjedelig musikk eller tale.

Snavle

Snakke på en brummende eller utydelig måte.

Nifs

Jamfør norrønt nefsa ‘tukte/refse’. Uhyggelig, skremmende. ‘Det var nifst med den ulykken / en nifs opplevelse’.

Slabberas

Av verbet å slabbe: Søle/slafse. Sammenkomst der en drikker særlig kaffe eller te og snakker sammen. Særlig brukt som kaffeslabberas: Kaffeselskap.

Stiltre

Av dialektalt stiltre ‘stylte’, egentlig ‘gå på stive bein’. Refleksivt: Å gå varsomt, liste (seg), stiltre seg ut av rommet.

Dilettant

Fra italiensk av dilettare ‘glede (seg), nyte’, egentlig ‘en som nyter’. Person som dyrker en kunst eller et fag som hobby. Brukes også nedsettende som at man fusker i et fag.

Bajas

Klovn/narr. Av ordet ‘bajazzo’. Bajazzo er betegnelse for en komisk person i italienske folkekomedier som falt inn i de andres dialog med improviserte, morsomme replikker.

Ublu

Av foreldet blu ‘unnselig’. Grovt ubeskjeden, skamløs.

Fusentast

Trolig av fus og fantast. Person som handler overilt.

Pappenheimer

Trofast tilhenger. Kommer fra tysk; en soldat under grev Pappenheim i trettiårskrigen. I uttrykket ‘kjenne sine pappenheimere’: Kjenne sine folk og vite hva en kan vente av dem.

Pikkpakk

Eiendeler, småsaker, reisegods, flyttelass, pikk og pakk.

Skårfast

En som har gått seg fast i en skår i fjellet. Også: Være helt opprådd.

Slaraffenland

Etter tysk av ‘Schlaraffe’ (doven person): Et lykkelig land der en får alt uten å arbeide. Kan kanskje med fordel brukes i debatten om borgerlønn?

Obsternasig

Omdannelse av latin ‘obstinatus’, av ‘obstinare’: Være stri, egensindig, oppsetsig.

Flatulens

Rikelig avgang av gass via endetarmsåpningen. Fra latin: Flatus, ‘vind’. Det er normalt med en viss tarmgassdannelse, og gjennomsnittlig slipper vi ut ca. 100 ml per time.

Silkesnor

Å gi noen en silkesnor: Gi noen ordre om å søke avskjed. Fra orientalske forhold: Sende sin underordnede en silkesnor som tegn på at han bør begå selvmord ved å henge seg i snora.

Adonis

En vakker og velskapt ung mann. Egentlig navn på en gud i gresk mytologi som var Afrodites yndling.

Klodrian

Beslektet med ‘kludre’, etter mønster av ‘dumrian’. Klossmajor/kløne.

Back to Top