Stensil

Vokspapir til å maskinskrive tekst på som skal mangfoldiggjøres. Også avtrykk laget med stensil: «Dele ut en stensil til elevene». Fra gammelfransk/latin.

Back to Top