Ringeakt

Forakt, vanakt. «Vise ringeakt for flagget» / «Vise en ringeakt».

Back to Top