Ekstravagant

Overdådig, altfor flott, råflott, preget av ekstravaganse. Fra fransk ‘extravagant’, fra mellomalderlatin ‘extravagans’, av ‘extra’ (utenfor) og ‘vagans’ (flakke om). Eksempel: «Kle seg ekstravagant» eller «En ekstravagant lunsj».

«Det første jeg vilde gjøre, var at slaae mig extravagant.» (Jonas Lie, «Familjen paa Gilje», 1883)
«De mest ekstravagante utsvevelser.» (Thea Selliaas Thorsen, «Pia Fraus», 2004)

Back to Top