Geskjeft

…eller bigeskjeft. Arbeid, yrke, syssel, forretningsvirksomhet. Fra tysk. Også brukt nedsettende som «tvilsom geskjeft».

Back to Top