Omgangsvenn

Person/venn som en stadig omgås med: «De tilhører våre omgangsvenner». Implisitt betyr vel dette at man godt kan ha venner man ikke omgås så mye med.

Back to Top