Vitterlig

Kjent, åpenlys: ‘være vitterlig for alle’. Også som adverb, virkelig: ‘jeg la da vitterlig boka her’ eller som kunngjøring: ‘gjøre vitterlig’. Fra lavtysk, jamfør norrønt ‘vitrligr’.

Back to Top