Pøh

Interjeksjon; brukt for å vise ringeakt eller avvisning. «Pøh, jeg er ikke redd deg!»

Back to Top