Jubalong

Stor jubel, stas, stor fest, festrus. Muligens omdannelse av latin ‘jubilum’ med gresk suffiks -on. «Det ble dans og jubalong natta til ende».

Back to Top