Hurlumhei

Oppstyr, ståhei, virvar, forvirring, ståk. Trolig av dialektalt ‘hurle’ (virvle) og ‘hei’.

Back to Top