Nobelt

Edelt, fint, høysinnet, fornemt, elegant. “Hun er et nobelt menneske”. Gjennom fransk, fra latin ‘nobilis’; kjent, berømt, adelig.

Nøkkelbarn

Barn som etter skolen kommer hjem til låst dør fordi foreldre/foresatte er borte på arbeid, og som derfor har nøkkel til hjemmet. Via svensk nyckelbarn fra tysk Schlüsselkind.

Gremmes

Refleksivt: Ergre seg, føle seg flau eller pinlig berørt. Å gremme: Volde følelse av bitterhet eller nagende sorg; “Det syntes at græmme ham meget” (fra Markens Grøde). Av norrønt ‘gremjast’, avledet av ‘gramr’: sint, ond.

Bjørnetjeneste

Velment, men uheldig hjelp som blir mest til skade. “Gjøre noen en bjørnetjeneste”. Etter Jean de La Fontaines fabel om bjørnen som skulle jage bort en flue av sin herres nese, men som i stedet knuste hodet hans.

Henrykt

Begeistret, glad, opprømt. Av henrykke, grunnbetydning ‘rykke bort’/’bortrykkelse’.

Sjaber

Ussel, skral, dårlig kvalitet, dårlig form, dårlig helse, uopplagt. Fra nederlandsk schabberig, schabbig; beslektet med shabby. Grunnbetydning: skabbete.

Fortærende

Drepende, ergerlig, harmelig, irriterende, e.l: “Det er fortærende å tenke på”. Som adverb, brukt forsterkende: “En kan bli så fortærende sint”. Fra middelnedertysk ‘vorteren’.

Snodig

Rar, pussig, merkelig, morsom, fornøyelig. “En snodig fyr” / “Det var snodig at vi skulle treffes her”. Fra norrønt ‘snúðigr’; rask, kvikk.

Strabaser

Anstrengelser, slit, påkjenninger. Fra italiensk “strapazzo”: overanstrengelse.

Luguber

Nifs, dyster, uhyggelig, slibrig, ufin. Også mistenkelig, suspekt, tvilsom: “Et lugubert sted” / “En luguber fyr”. Fra latin ‘lugubris’; sørgelig.

Ærbødig

Vise stor aktelse eller respekt. Respektfullt. I superlativ ved høflig tiltale eller med høflig avslutning på brev: “Ærbødigst NN” eller “Deres ærbødige NN”. Fra lavtysk erbödich.

Morbid

Sykelig, pervers, makaber, uhyggelig. Fra latin ‘morbus’; sykdom. “En morbid trang”.

Furore

Begeistring, oppsikt, stormende bifall, stor lykke. Gjøre furore: Vekke oppsikt. Fra italiensk, av latin ‘furor’; raseri. Beslektet med furie.

Novise

Nybegynner, uerfaren. Også person som har besluttet å gå i kloster og gjennomgår den nødvendige forberedelsestiden. “Sem, du er et barn! Du er en novice, en grønnskolling!” – Jens Bjørneboes Blåmann. Fra fransk, av latin ‘novicius’; ny, ung.

Ymse

Forskjellig, ulik, ikke nærmere spesifisert, litt av hvert, så som så. Eksempel: “Komme med ymse innvendinger”. Samme opphav som ‘ymis’, fra norrønt.

Tumulter

Oppløp, gateuro, opptøyer, oppstyr, uoversiktlig situasjon med kraftig støy. Fra latin ‘tumultus’; larm, støy, bråk; jf. tysk ‘Tumult’, engelsk ‘tumult’, fransk ‘tumulte’.

Blekansikt

Hvit person. Betegnelse indianere brukte på den hvite mann. Mye brukt i Donald Duck & Co. Etter engelsk paleface. “Blekansiktene … kom for å stjele gull og voldta kvinner” – Niels Chr. Geelmuyden i Kjempers ødeland.

Herreekvipering

Fremstilling av ferdigsydde klær og nødvendighetsartikler for menn, herrekonfeksjon, forretning for herreklær. Av ekvipere, fra fransk équiper; ordne/få i stand.

Værelse

Del av bygning eller bolig som tjener til opphold for personer; rom. Foreldet, bibelsk språk; levevis, liv. Av ‘være’, egentlig ‘der en er’.

Ablegøyer

Morsomme påfunn, fanteri, spillopper, narrestreker, apestreker. Trolig sammenblanding av dansk ‘apeløyer’ og gøy, opprinnelig fra nederlandsk ‘babbelguigjes’.