Muntrasjonsråd

Person som skaper munter stemning, spøkefugl. «Det var for alle et mysterium at to slike alvorlige dødsengler hadde kunnet avle en slik sprakende muntrasjonsråd som Pelle» – Agnar Mykle, «Lasso rundt fru Luna», 1954.

Back to Top