Oppesen

Føle seg ovenpå, freidig, kjepphøy. Av uviss opprinnelse, muligens avledet av ordet ‘oppe’, jf. suffikset -en.

«Saa ja, vær bare oppesen!» (Nils Kjær, «Samlede skrifter»)
«Han som var så oppesen i går.» (Tove Nilsen, «Etter Kairo», 2000)

Back to Top