Depravere

Forderve (moralsk): En depravert person. Fra fransk ‘dépraver’, av latin ‘depravare’, grunnbetydning ‘forvri, forvrenge’, overført også ‘forderve’. «Vi stamme fra en depraveret slægt.» – Henrik Ibsen, «Efterladte Skrifter».

Back to Top