Gem

Grei, sporty, hyggelig å ha med å gjøre. Fra engelsk «game». «Muttern er gem, hun!» – Eva Ramm, «Med støv på hjernen», 1958.

Back to Top