Fnatt

Brukt som ‘å få fnatt’: bli svært irritert, gå fra vettet, bli gal. Synonymt med ‘skabb’: smittsom hudsykdom.

Back to Top