Visvas

Av eldre dansk hvase ‘våse’. Sludder, vrøvl, tøv.

Back to Top