Paff

Adjektiv: Fullstendig overrasket, forbløffet.

Skriv kommentar