Kukelure

Gjennom lavtysk, fra nederlandsk koekeloeren: ‘sitte innestengt, lure, speide’. Sitte stille og gruble.

Back to Top