Ueffen

Brukes i uttrykket ‘slett ikke ueffen(t)’: Slett ikke verst, ganske bra, smart. Motsatt: Ueffen; ganske dårlig. Foreldet om ulike tall, oddetall, ikke effen; ‘efne og uefne tall’.

Back to Top