Traktere

Servere mat og drikke: «Traktere gjestene med kaffe»; behandle dårlig: «Stygt traktert»; å kunne bruke/mestre: «Hun trakterer pianoet med stor ferdighet». Fra latin ‘tractare’.

Back to Top