Vemmes

Føle avsky, ekkelhet over noe eller noen: «Jeg vemmes ved tanken». Beslektet med ‘vammel’. Av henholdsvis gammeldansk ‘væmiæ’ og gammelsvensk ‘væmia’. Som adjektiv: Vemmelig.

Back to Top