Sporenstreks

Etter tysk, egentlig ‘i full galopp’, av eldre tysk Spornstreich ‘hogg med sporene’. Direkte, øyeblikkelig.

Back to Top