Spøtt

Samme opphav som spytt. ‘(Ikke) det spøtt’ eller ‘(ikke) et spøtt’ er vanlige uttrykk. Betyr det samme som ‘(ikke) et/det grann’.

Back to Top