Ruskomsnusk

Rotete blanding, sammensurium. Eksempel: «Et ruskomsnusk av melodier». Også et tvilsomt, uhederlig saksforhold, eller en rett sammenblandet av forskjellige matrester som egentlig ikke hører sammen.

Back to Top