Gjevt

Høyt ansett, godt likt, verdifullt, fremragende, stas. Fra norrønt ‘gæfr’; behagelig, tjenlig. Grunnbetydning ‘tjenlig til gave’ eller ‘som gir gaver’.

Back to Top