Husgeråd

Ting, gjenstander, redskaper som er nødvendige i et hjem, særlig kjøkkenutstyr. «Her stod hulter til bulter alskens husgeraad og saker, som var hentet ned fra loftet» – Bernt Lie, Mot Overmagt, 1907. Fra lavtysk av ‘gerad’; midler, forråd.

Back to Top