Proper

Grundig, ordentlig. Være god til noe. Fra latin, via fransk, egentlig ‘særskilt’/’spesiell’.

Skriv kommentar

Back to Top