Pø om pø

Litt etter litt, smått om senn. Fra fransk: ‘peu à peu’.

Back to Top