Promenere

Spasere. Gå ut med/lufte: ‘Promenere hunden sin’. Fra latin, via fransk, opphavlig ‘drive fram’.

Back to Top