Gnaven

Gretten. Dansk form ‘gnaven’, av gammeldansk ‘gnave’, tilsvarer norrønt ‘gnaga’. “Gamle skolemor var gnaven” – Henrik Ibsen, “Brand”, 1885.

Skriv kommentar

Back to Top