Gnaven

Gretten. Dansk form ‘gnaven’, av gammeldansk ‘gnave’, tilsvarer norrønt ‘gnaga’. «Gamle skolemor var gnaven» – Henrik Ibsen, «Brand», 1885.

Back to Top