Besøkelsestid

Brukt i uttrykket “kjenne sin besøkelsestid”: Å forstå når den rette anledning er der, og vite å benytte seg av den. Opprinnelse fra Bibelen 1930, Lukas 19:44: “[…] og ikke levne sten på sten i dig, fordi du ikke kjente din besøkelses tid.”

Skriv kommentar

Back to Top