Besøkelsestid

Brukt i uttrykket «kjenne sin besøkelsestid»: Å forstå når den rette anledning er der, og vite å benytte seg av den. Opprinnelse fra Bibelen 1930, Lukas 19:44: «[…] og ikke levne sten på sten i dig, fordi du ikke kjente din besøkelses tid.»

Back to Top