Gaukeri

Ulovlig omsetning av alkohol. Også skråling eller skoggerlatter. På nynorsk også brukt om kulde og uvær rundt gauksmesse. Avledet av norrønt ‘gaukr’, tilsvarer ‘gjøk’. «En dame var blit tat for gaukeri» – Morgenbladet, 1928.

Back to Top