Skokk

En hop eller en stor flokk. Fra middelnedertysk ‘schok’: En stakk av nek, i et antall av 60 (tre snes). «[…] jeg skal da kunne greie å fø på både kone og en hel skokk med unger» – Finn Halvorsen, «Jomfruen, helgenen og banditten», 1959.

Back to Top