Spradebasse

Moteløve, moteherre. Sammensatt av sprade, trolig beslektet med sprelle, og basse, fellesnordisk av ‘bassi’; bjørn, svær kar. “Naar jeg kunde være god nok for Sørensen, saa kunde sagtens Dere være god nok for han – den spradebassen” – Vilhelm Krag, “Baldevin”, 1925.

Skriv kommentar

Back to Top