Friskus

Person som er frisk, livlig, sprek. Også uforferdet, modig, uredd, uvøren eller frittalende. «[NN] hører med til friskusene i det politiske liv». Avledet av ‘frisk’ med latinsk endelse -us.

Back to Top