Doven

Lat, tiltaksløs, sløv, dorsk. Som smakløst eller ufriskt: «Dovent øl». Også brukt om følelsesløs kroppsdel: «Doven fot». Av norrønt ‘dofinn’, beslektet med døv.

Back to Top