Fusk

Juks, fanteri, svindel, dårlig eller ufagkyndig arbeid, slurv. «Fare med fusk», «sitatfusk», «valgfusk». Av ‘fuske’: Fra tysk ‘pfuschen’, ‘raskt og dårlig utført arbeid’, til interjeksjonen ‘pfusch’, ‘pfutsch’; lydord brukt om raketter.

Back to Top