Åbit

Tidlig frokost, spesielt på landet. Første ledd av norrønt ‘ár’; tidlig. Annet ledd jf. ‘bitå’; første frokost omkring klokken 4:30. «Den første morgen bar moren aabiten op til Ivar, mens han laa i sengen.» – Sigrid Undset, «Korset», 1922.

Back to Top