Åbit

Tidlig frokost, spesielt på landet. Første ledd av norrønt ‘ár’; tidlig. Annet ledd jf. ‘bitå’; første frokost omkring klokken 4:30. “Den første morgen bar moren aabiten op til Ivar, mens han laa i sengen.” – Sigrid Undset, “Korset”, 1922.

Skriv kommentar

Back to Top