Ymse

Forskjellig, ulik, ikke nærmere spesifisert, litt av hvert, så som så. Eksempel: «Komme med ymse innvendinger». Samme opphav som ‘ymis’, fra norrønt.

Back to Top