Ymse

Forskjellig, ulik, ikke nærmere spesifisert, litt av hvert, så som så. Eksempel: “Komme med ymse innvendinger”. Samme opphav som ‘ymis’, fra norrønt.

Skriv kommentar