Tumulter

Oppløp, gateuro, opptøyer, oppstyr, uoversiktlig situasjon med kraftig støy. Fra latin ‘tumultus’; larm, støy, bråk; jf. tysk ‘Tumult’, engelsk ‘tumult’, fransk ‘tumulte’.

Back to Top