Sjarlatan

Bedrager, humbugmaker, skrythals. Gjennom fransk ‘charlatan’, fra italiensk ‘ciarlatano’: pratmaker. Opprinnelig om en omreisende salgsmann som selger (vidunder)medisiner o.l.

Back to Top